Aan tafel Aan tafel

AAN TAFEL,
Ook dit winterseizoen 2023-2024  is er weer koffie  drinken en/of  samen soep  eten in de kerk. We starten in de maand oktober. Iedereen is welkom, er zijn geen kosten aan verbonden.
Aan tafel, met een kopje koffie of thee voor ons,  kunnen we bij praten over onderwerpen die ons interesseren.   De nieuwtjes uit de dorpen delen, de verhalen hoe het was….,  ontspruitende ideeën… Kortom  gezellig samen zijn.  Iedereen is welkom.
Lies Vaartjes en  Jetty Boer ontvangen u graag op de donderdagen vanaf 10.00 uur in de consistorie van de kerk in Scherpenzeel op :
26 oktober, 23 november, 21  december 2023, 18 januari, 22 februari en 21  maart 2024.

En net als  bij het koffie drinken:  bij  “samen soep eten in de polder “,  is ook hier ieder van harte welkom in de consistorie van de kerk in Scherpenzeel.
Hennie van Wegen en Jetty  Boer maken om de beurt een grote pan soep.  Bekende soeprecepten wisselen zich af met een soepje wat u misschien nog niet eerder hebt gegeten. Of we maken het op een andere manier klaar.  Verrassend kan het zijn is in eerdere jaren gebleken.  U mag ook een recept meenemen  van een soep die u thuis misschien niet meer klaar maakt, wat niet in een pakje of pakket te koop is,  maar waarvan u het recept wil delen.
De data zijn de donderdagen vanaf 10.30 uur: 12 oktober, 9 november, 7 december 2023,
11 januari, 8 februari en 14 maart 2024.

 WEES WELKOM
Jetty Boer,
0561- 476910  voor vragen
terug