Wie zijn wij? Wie zijn wij?

WELKOM

Wat leuk dat u een kijkje neemt op onze website


 

                                                                                                          Angele 2016

Tijdens het Tsjerkepaad zijn er prachtige portretten van Burundese kinderen en volwassen te zien in de kerk van Scherpenzeel op de zaterdagmiddagen van 6 juli tot en met 14 september.
 Ze zijn getekend door Sanne de Boer, die een enorme passie voor Burundi heeft.
(voor meer informatie zie Allerlei)

 De kerk is open van 13.30 -17.00 uur


INFORMATIE
De protestantse Gemeente Scherpenzeel Munnekeburen e.o. is een levendige geloofsgemeenschap waarvan Jezus Christus, zoals we die in de Bijbel ontmoeten, het Middelpunt is.
Sinds 1 mei 2004 is de gemeente een onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Onze gemeente is een open geloofsgemeenschap waar iedereen zich welkom mag voelen, ongeacht leeftijd, sekse, ras, huidskleur. Wederzijds respect en begrip is in onze kerk van groot belang. Iedereen heeft de ruimte om op zijn of haar manier het geloof te beleven en Christen te zijn. Toch is ook de samenbindende factor van groot belang, want:

                                                                 "Geloven doe je niet alleen"

Dit uit zich onder meer in de wekelijkse kerkdiensten.
Velen hebben een actief aandeel in de diensten: de ouderling, de diaken, de organist en de voorganger. Samen dragen zij zorg voor verkondiging en gebed in een goed verzorgde liturgie. 
Omzien naar elkaar staat bij ons hoog in het vaandel. Wanneer iemand nieuw in ons dorp komt wonen wordt hij of zij snel bezocht. Een onbekend gezicht in de kerk wordt direct herkent en vrijwel altijd maakt iemand wel een praatje met de nieuweling.
We zijn betrokken bij elkaar en er is nog tijd om even bij een ander stil te staan. Er is aandacht wanneer iemand ziek is of oud, je krijgt een kaartje of er komt iemand bij je langs wanneer je daar prijs opstelt.
We zijn een gemeente die midden in de maatschappij wil staan en daar ook een duidelijke plaats wil innemen  zowel in woord als daad. 

Hoe is de opbouw van de gemeente?

We zijn een plattelandsgemeente, bestaande uit verschillende dorpen:
Munnekeburen, Scherpenzeel, Spanga, Slijkenburg, Langelille en Nijetrijne.
We zijn al meer dan 30 jaar een samen op weg gemeente.
De gemeente telt in totaal 203 leden.
Er is een kerkelijk werker in dienst van de gemeente voor 40 % (14 uur).
De Kerkenraad bestaat uit drie ouderlingen en drie diakenen.
Het College van kerkrentmeesters heeft 3 leden.
Zowel de Kerkenraad als het College van kerkrentmeesters vergaderen regelmatig.