Nieuws van de kerkrentmeesters Nieuws van de kerkrentmeesters
Zuinig met energie.
De lampen buiten bij de kerk gaan korter branden.

Versterking
Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar leden die het College van Kerkrentmeesters willen versterken.

Nieuws begraafplaatsen
De rijdende baren van Scherpenzeel en Munnekeburen zijn door de begrafenisvereniging over gedragen aan de begraafplaatsen van Scherpenzeel en Munnekeburen.
Voor de begraafplaatsen van Munnekeburen en Spanga wordt een nieuwe bosmaaier aan geschaft.
De huidige is 20 jaar oud.
Langs de begraafplaats van Scherpenzeel zijn vorig jaar bomen gekapt. Begin 2023 zijn er 8 nieuwe koningslinden geplant.

Actie Kerkbalans 2024,

Geef vandaag voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde.
Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk

In januari was de Actie Kerkbalans.
Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie kregen alle leden van onze Protestantse Gemeente Scherpenzeel / Munnekeburen e.o. een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage.
De antwoordenvelop werd door velen op zaterdag 20 januari naar de kerk gebracht, waar men getrakteerd werd op koffie met koek. De overige enveloppen zijn door de kerkenraadsleden bij de mensen thuis opgehaald. Voor 2024 is er € 20.000 toegezegd.
Het College van Kerkrentmeesters bedankt alle leden die de antwoordenvelop hebben ingevuld en een financiële bijdrage hebben toegezegd. Het kan zijn dat het kerkenraadslid bij u aan de deur is geweest, maar u niet thuis heeft getroffen.
Wij stellen het op prijs als u dan de antwoordenvelop nog in de brievenbus doet bij:
Herre ( Wollegras 13 te Wolvega) of bij Tiny ( Grindweg 196 te Scherpenzeel).
Stelt u het op prijs dat de antwoordenvelop alsnog wordt opgehaald, neemt u dan even contact op met het College van Kerkrentmeesters.

WAARDERING !
Leden van de protestantse gemeente Scherpenzeel / Munnekeburen en dorpsgenoten zijn onmisbaar om het reilen en zeilen in onze kerk goed te laten verlopen. Op allerlei gebied zijn zij actief: bij het koffieschenken, bij het soep koken, kerstmarkt, Tsjerkepaad, bloemstukjes maken, liturgieën maken, lector zijn en bij nog veel meer activiteiten.
U bent misschien één van deze vele mensen. U draagt zo een steentje bij aan het werk in onze kerk.
Geweldig!

Heel Hartelijk Bedankt.
Daarom bij deze, weet dat al dat werk wordt gezien en gewaardeerd!
Als dank hebben al die mensen een "brievenbus pakketje" met paaseitjes gekregen.
Dankjewel dat je er bent, dankjewel voor je tijd, dankjewel voor je inzet.
Met grote nauwkeurigheid proberen we iedereen een presentje te bezorgen. Maar zijn we u per abuis vergeten….. Allereerst natuurlijk onze excuses daarvoor, maar trek aan de bel en u krijgt alsnog een presentje thuis gebracht.


POTGRONDACTIE 2024
De potgrondactie, dit jaar gehouden voor de elfde keer op zaterdag 16 maart is dit jaar weer een succes geweest.
Iedereen die geholpen heeft en die potgrond, bemeste tuinaarde en koemestkorrels gekocht hebben,
hartelijk dank, kopers en rondbrengers
De opbrengst bedraagt dit jaar € 1100,- Een mooie netto opbrengst.
Namens de Potgrond commissie.

 
terug