Welke activiteiten zijn er? Welke activiteiten zijn er?
Bloemengroet
Tijdens de eredienst staan er altijd bloemen op de liturgische tafel. Deze worden na afloop van de dienst naar gemeenteleden gebracht als groet, felicitatie of blijk van meeleven.

Eredienst:
elke zondag, in principe om 9.30 uur (tenzij anders vermeld) zie ook pagina Kerkdiensten

Gespreksgroep:
Van oktober tot ongeveer april is er ca. 1x per 3 weken een gespreksgroep, onder leiding van onze pastor / kerkelijk werker Esther Pierik. We gebruiken het boekje 'Petrus beter begrijpen' en gaan daarover met elkaar in gesprek. Meer informatie is op te vragen bij Esther Pierik. (zie Informatie / contactgegevens)

Kerstmarkt
Jaarlijks in december wordt er in het kerkgebouw een kerstmarkt gehouden. Voor 2024 is nog geen datum bekend. De foto's van de kerstmarkt in 2023 kunt u terugvinden in het fotoalbum.

Koffie en Soepbijeenkomsten
In de winterperiode is er regelmatig op donderdagochtend gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of kom soep.  Deze bijeenkomsten zijn nadrukkelijk bestemd voor alle dorpsbewoners!
Meer informatie vindt u onder het kopje 'aan tafel'. Van harte welkom.

Koffie na de kerkdienst
Elke tweede zondag van de maand is er na afloop van de kerkdienst gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Ook gasten zijn hier uiteraard van harte welkom!

Open Luchtdienst
De jaarlijkse Open Luchtdienst wordt in 2024 gehouden op zondag 14 juli. Ook dit jaar zijn we te gast op natuurkampeerterrein De Landerij (Grindweg 155 Scherpenzeel). 

Opstartzondag
Op zondag 15september houden we onze Opstartzondag. Het nieuwe jaarthema is 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'. We houden om 9.30 uur een eredienst, aansluitend is er koffiedrinken en volgt een leuk programma. We sluiten af met een gezamenlijke lunch. Houd deze website in de gaten voor het actuele nieuws. 

Tsjerkepaad
Van 6 juli tot en met 14 september is de kerk elke zaterdagmiddag geopend. Er is een expositie met tekeningen, zie voor meer informatie 'allerlei'.  In overleg is het mogelijk om het orgel te bespelen (voor ervaren organisten).

Voedselbank
De collectes bij de viering van het Heilig Avondmaal zijn bestemd voor de Voedselbank. Daarnaast is er gelegenheid voedsel of geld te doneren. Meer informatie volgt t.z.t. 
terug