Pastoraat Pastoraat
Pastoraat
Wij verstaan onder pastoraat een omzien naar elkaar, aandacht voor de ander. Het contact hebben met elkaar is belangrijk voor onze geloofsgemeenschap, maar ook daarbuiten ontstaan soms pastorale gesprekken, als de situatie zich voordoet. De verbinding met mensen en naastenliefde staan centraal. Samengevat het gaat om gesprekken van hart tot hart.  Een belangrijk ijkpunt is wanneer de ander zegt: het was een fijn gesprek.

Het pastoraat is laagdrempelig en onbevangen, ook in de rolopvatting: je gaat niet als ouderling op bezoek, maar als mens.  Dit betekent dan ook dat de bandbreedte van het pastoraat groter kan zijn dan de geloofsgemeenschap van de kerk. De kerk is van het dorp en voor het dorp.
Ook de kerkelijk werker is beschikbaar voor pastorale gesprekken. Via de contactpagina vindt u haar adresgegevens.

De bezoekersgroep bezoekt nieuw-ingekomenen, gaan op ziekenbezoek en besteden aandacht aan geboorten. Eén keer per jaar komt de bezoekersgroep bij elkaar voor een evaluatie van het afgelopen jaar.

Diaconaat
Het diaconaat in onze gemeente betekent zorg voor mensen die kwetsbaar zijn of financiële problemen ondervinden, naast  haar taak om mensen te verbinden. We zien onze taak op het niveau van onze kerkelijke gemeente in de Groote Veenpolder, dus dichtbij, maar ook op het niveau van provincie en het Werelddiaconaat. Dit betekent o.a. dat wij ons betrokken voelen bij Kerk in Actie, en ons ook veelal aansluiten bij landelijke acties in het kader van financiële ondersteuning.
 
terug