Begraafplaatsen Begraafplaatsen
GRAFONDERHOUD

Tarievenlijst begraafplaatsen Scherpenzeel / Munnekeburen / Spanga

Ter zake van het gebruik van de begraafplaats, alsmede voor de diensten en vergunningen, die in verband daarmee door het College van Kerkrentmeesters worden verleend, worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

1. Voor het verlenen van uitsluitend recht (inclusief onderhoud) voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

     a. voor een graf van een overledene van 13 jaar en ouder                                €     1.600,=
     b. voor een graf van een overledene jomger dan 13 jaar                                   €       800,=
     c. voor een urnengraf                                                                                          €       800,=

2. Voor het verlenen van uitsluitend recht (inclusief onderhoud) voor een periode van 15 jaar wordt geheven:
     
   
 a. voor het graf van een overledene van 13 jaar en ouder                                  €     1.200,=
     b. voor het graf voor een overledene jonger dan 13 jaar                                     €        600,=
     c. voor een urnengraf                                                                                           €        600,=

3. Voor het verlenen van uitsluitend recht (inclusief onderhoud) voor een periode van 10 jaar wordt geheven:

     
a. voor het graf van een overleden van 13 jaar en ouder                                     €      800,=
     b. voor het graf van een overleden jonger dan 13 jaar                                         €      400,=
     c. voor een urnengraf                                                                                            €      400,=

4. Voor het verlenen van het recht op het verstrooien van as wordt geheven: €      150,=

5. Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een periode van 5 jaar wordt geheven:

     a. Voor een graf van een overledene van 13 jaar en ouder                                   €      400,=
     b. Voor een graf van een overledene jonger dan 13                                              €      200,=
     c. Voor een urnengraf                                                                                             €      200,=

6. Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar wordt geheven: 

     a. Voor een graf van een overledene van 13 jaar en ouder                                  €        800,=
     b. Voor een graf van een overledene jonger dan 13 jaar                                      €        400,=
     c. Voor een urnengraf                                                                                            €        400,=

7. Voor het begraven van een overledene wordt geheven:

     a. Voor een overledene van 13 jaar en ouder                                                        €         630,=
     b. Voor een overledene jonger dan 13 jaar                                                            €         315,=

8. Voor het plaatsen (of bijzetten) van een urn wordt gehevn:                             €         350,=

9. Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een grafmonument
    wordt geheven:                                                                                                     
€          150,=

10. Overige kosten

     a. gebruik van de kerk voor leden van de PKN Scherpenzeel - Munnekeburen €             0,=
     b. gebruik van de kerk door niet-leden (inclusief diensten koster)                      €         200,=
     c. gebruik van de consistorie (voor niet leden) voor bijvoorbeeld koffie drinken €          25,=
     d. kop koffie of thee                                                                                             €            1,50 (per kop)
     e. het gebruik van de diensten van de organist                                                   €          75,=
     f. het luiden van de klok (op begraafplaats Spanga)                                           €          35,=

Het College van Kerkrentmeesters behoudt zich het recht voor om de tarieven te indexeren en zonodig te wijzigen.
Aan de tarieven kunnen dus geen rechten worden ontleend.

In onvoorziene omstandigheden beslist altijd het College van Kerkrentmeesters.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij :

Christel Maatman - Zwolle  - administratie
e-mail: hjmaatman@kpnmail.nl
tel. 0561 618014

of de beheerder van de begraafplaatsen:
Gerdo Heite - beheerder 
e-mail: gheitegrafonderhoud@ziggo.nl
tel. 06 29 188 761 
terug