Collectebonnen, Ledenadministratie, Verjaardagsfonds en Bankgegevens Collectebonnen, Ledenadministratie, Verjaardagsfonds en Bankgegevens
Bankgegevens:
Diaconie:                           
NL18 RABO 0358102294

Kerk:                                 
NL14 RABO 0373728581

Zending en Evangelisatie 
NL 31 RABO 0358105358

Collectebonnen:
Zijn te verkrijgen bij de fam. Zwolle (0561-481392) in vellen van 24x 0,60 = 14,40 euro en in vellen van 24x1,20 = 28,80 euro. 

Ledenadministratie:
Adreswijzigingen graag doorgeven aan mw. R. Bles-de Ruiter (riekjebles@gmail.com)
Op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) gerechtigd om informatie te ontvangen over de verhuizing van personen die in de GBA met een zogenaamde ‘SILA-stip’ zijn gemarkeerd. De SILA kan vervolgens bepalen van welk kerkgenootschap betrokkene lid is en geeft de informatie door. Als iemand niet in de SILA-administratie wil staan, kan degene bij de SILA-bezwaar maken tegen deze registratie. Let op: als iemand dit doet, moet degene zelf zijn verhuizing doorgeven aan de kerkelijke gemeente waar hij lid van was en weer wil worden.


Verjaardagsfonds:
De verjaardag is meestal een feestelijke dag, een dag waarop je felicitaties, cadeautjes en kaartjes krijgt. Ook onze gemeente stuurt op verjaardagen een kaartje aan degenen die hebben aangegeven daar prijs op te stellen en hun kinderen (zolang ze op de basisschool zitten). Dat doet ze al meer dan 35 jaar. Traditiegetrouw wordt dan ook (m.u.v. de verjaardag van de kinderen) om een financiële bijdrage gevraagd. De opbrengsten van het verjaardagsfonds komen ten goede aan het interieur van de kerk. Het college van kerkrentmeesters bepaalt het precieze doel.
 
terug