Adresgegevens Adresgegevens
Mevr. E.C. Pierik
Ouderling / Kerkelijk werker
Tel.06 13078130
Email: pastor.pknscherpenzeel@gmail.com

Dhr. F. Boer 
Voorzitter Kerkenraad
Tel : 0561-476910
Email : jphboer@gmail.com

Mevr. G. Dijkstra - van Sluis
Tel : 0561 481368

Mevr. A. Schaper - de Hoop
scriba
Email : scriba@pknscherpenzeelmunnekeburen.nl

Dhr. A. Hoekstra

College van kerkrentmeesters
Dhr. Th.v/d Vegt
Tel 0561-481861

Diaconie
Mevr. J. Boer - Boelens
Tel : 0561-476910
Email :  j.boerboelens@gmail.com

Koster
Dhr. R. de Hoop
Tel : 0561 481594
E mail : rianhoop35@hotmail.com

Adres kerk :
Grindweg 139 Scherpenzeel.Fr
Email info@pknscherpenzeelmunnekeburen.nl
telefoon kerk: 06 29284394


 
terug