Welke activiteiten zijn er? Welke activiteiten zijn er?
Bloemengroet
Tijdens de eredienst staan er altijd bloemen op de liturgische tafel. Deze worden na afloop van de dienst naar gemeenteleden gebracht als groet, felicitatie of blijk van meeleven.

Eredienst:
elke zondag, in principe om 9.30 uur (tenzij anders vermeld) zie ook pagina Kerkdiensten

Gespreksgroep:
Van oktober tot ongeveer april is er ca. 1x per 3 weken een gespreksgroep, onder leiding van onze pastor / kerkelijk werker Esther Pierik. We komen bij elkaar op dinsdag 3 en 24 oktober, 28 november en 12 december. Meer informatie is op te vragen bij Esther Pierik. (zie Informatie / contactgegevens)

Kerstmarkt
Jaarlijks in december wordt er in het kerkgebouw een kerstmarkt gehouden. In 2023 zal dit naar verwachting zijn op zaterdag 16 december van 10.00-16.30 uur. Meer informatie zal te zijner bekendgemaakt worden.

Koffie en Soepbijeenkomsten
In de winterperiode is er regelmatig op donderdagochtend gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of kom soep.  Deze bijeenkomsten zijn nadrukkelijk bestemd voor alle dorpsbewoners!
Meer informatie vindt u onder het kopje 'aan tafel'. Van harte welkom.

Koffie na de kerkdienst
Elke tweede zondag van de maand is er na afloop van de kerkdienst gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Ook gasten zijn hier uiteraard van harte welkom!

Open Kerk
In de maanden juni, juli en augustus  is de kerk elke vrijdagmiddag van 14.00-15.00 uur geopend, er is gelegenheid om een kaarsje te branden, even stil te zijn, of in gesprek te gaan met de gastheer/gastvrouw. Van harte welkom. 

Open Luchtdienst
De jaarlijkse Open Luchtdienst werd in 2023 gehouden op zondag 9 juli. We waren te gast op natuurkampeerterrein De Landerij (Grindweg 155 Scherpenzeel). Het was een feestelijke en laagdrempelige dienst.
Ook in 2024 hopen we weer een mooie dienst te houden in de open lucht. Meer informatie volgt t.z.t. 

Opstartzondag
Op zondag 17 september houden we onze Opstartzondag. Het nieuwe jaarthema is 'Ga mee! samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. We houden om 9.30 uur een eredienst, aansluitend is er koffiedrinken en volgt een leuk programma. We sluiten af met een gezamenlijke lunch. Houd deze website in de gaten voor het actuele nieuws. 

Tsjerkepaad
Van 1 juli tot en met 09 september is de kerk elke zaterdagmiddag geopend. Er is een tentoonstelling van verschillende quilts. Vaak zal ook één van quiltmakers aanwezig zijn. In overleg is het mogelijk om het orgel te bespelen (voor ervaren organisten).

Voedselbank
De collectes bij de viering van het Heilig Avondmaal zijn bestemd voor de Voedselbank. Daarnaast is er gelegenheid voedsel of geld te doneren. Meer informatie volgt t.z.t. 
terug