Erediensten Erediensten
Erediensten
Elke zondagochtend is er om 09:30 uur een eredienst. Ieder is daarbij van harte welkom. Er zijn geen vaste zitplaatsten in de kerk. Onder het menu Kerkdiensten kunt u lezen welke voorganger er is. De tweede zondag van de maand is er na de kerkdienst gezamenlijk koffie drinken, waarbij ieder welkom is. 
We lezen meestal uit de NBV21 en zingen uit het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk. In de kerk zijn liedboeken aanwezig. Een enkele keer heeft een voorganger een lied uit een andere liedbundel gekozen, deze wordt dan getoond op de schermen, of u krijgt het lied op papier. 
We zijn een gemeente die open, gastvrij en laagdrempelig is, en waarbij Jezus Christus, zoals we die ontmoeten in de Bijbel het middelpunt is. 

Heilig Avondmaal
Vier maal per jaar, meestal in januari, op Witte Donderdag, in juni en in oktober, wordt het Heilig Avondmaal gevierd, dit doen wij aan tafel. Het avondmaal staat open voor allen die Jezus Christus belijden als de levende Heer. Gasten die gewend zijn in hun eigen gemeente deel te nemen aan het Heilig Avondmaal, zijn van harte welkom.

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar / Eeuwigheidszondag
Op de laaste zondag vóór de Adventsperiode begint worden alle overleden gemeenteleden én de overleden inwoners van de Grootte Veenpolder in de dienst herdacht. Hun namen worden genoemd en er wordt een kaars voor hen aangestoken. Nabestaanden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze dienst. In de even jaren begint deze dienst om 09.00 uur, en in de oneven jaren om 11.15 uur.
terug