Leesrooster Leesrooster
november zo 5 Matteüs 23:1-15 De toegang tot het koninkrijk
  ma 6 Matteüs 23:16-28 Wee de schriftgeleerden
  di 7 Matteüs 23:29-39 Onschuldig bloed
  wo 8 Psalm 11 De oprechte zal God zien
  do 9 Openbaring 10:1-11 De hoogste tijd
  vr 10 Openbaring 11:1-14 Het tweede wee
  za 11 Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
       
  zo 12 Matteüs 24:1-14 Het begin van de weeën
  ma 13 Matteüs 24:15-28 Grote verdrukking
  di 14 Matteüs 24:29-35 Het teken van de Mensenzoon
  wo 15 Matteüs 24:36-44 Wees waakzaam
  do 16 Matteüs 24:45-51 Betrouwbare dienaren
  vr 17 Openbaring 12:1-12 Juich, hemel!
  za 18 Openbaring 12:13-18 De woedende draak
       
  zo 19 Openbaring 13:1-10 Standvastigheid en trouw
  ma 20 Openbaring 13:11-18 Het getal van het beest
  di 21 Openbaring 14:1-13 In verbondenheid met de Heer
  wo 22 Openbaring 14:14-20 Rijp voor de oogst
  do 23 Psalm 12 Bescherming tegen verraders
  vr 24 Matteüs 25:1-13 Wachten op de bruidegom
  za 25 Matteüs 25:14-30 Welkom bij het feestmaal
       
  zo 26 Matteüs 25:31-46 Jullie deden het voor Mij
  ma 27 Openbaring 15:1-8 U alleen bent heilig
  di 28 Openbaring 16:1-11 De offerschalen
  wo 29 Openbaring 16:12-21 Het is voorbij!
  do 30 Jesaja 63:1-6 De wraak van de HEER
 
december      
  vr 1 Jesaja 63:7-14 Gods ontferming en grote liefde
  za 2 Jesaja 63:15–64:2 Scheur de hemel open
       
Advent  I zo 3 Jesaja 64:3-11 Wij zijn het werk van uw handen
  ma 4 Openbaring 17:1-8 Het grote Babylon
  di 5 Openbaring 17:9-18 Het lam zal overwinnen
  wo 6 Openbaring 18:1-8 Gevallen is Babylon
  do 7 Openbaring 18:9-24 Al je rijkdom voorbij
  vr 8 Openbaring 19:1-10 Zuiver, stralend linnen
  za 9 Openbaring 19:11-21 Trouw en betrouwbaar
       
Advent II zo 10 Psalm 35:1-10 U bevrijdt de zwakken
  ma 11 Psalm 35:11-28 Van uw roem wil ik zingen
  di 12 Openbaring 20:1-10 De eerste opstanding
  wo 13 Openbaring 20:11-15 Het boek van het leven
  do 14 Psalm 123 Wees ons genadig
  vr 15 Jesaja 65:1-7 Met uitgestoken handen
  za 16 Jesaja 65:8-16 Alle ellende vergeten
terug